Homepage

Kunstcollectief Onderstroom

Kunstcollectief Onderstroom is gevormd in 2019 door vier kunstenaars werkzaam in verschillende disciplines. 

De naam Onderstroom is gekozen omdat in de kunst het niet tastbare een belangrijke rol speelt in de tot standkoming van een werk.

Vanuit ieders individuele inspiratie wordt een zoektocht gestart naar het verleggen van de persoonlijke grenzen door uitwisseling van ideeën en bespreken van elkaars werk en het het uitdagen van elkaar in verdere verkenning of zoals wel gezegd wordt:

“Beter in de kunst kan het niet worden dan in samenwerking”

De weerslag van hun persoonlijke scheppingsweg tonen zij in exposities.

Beek en Donk, 2021
Beek en Donk 2021

De komende expositie staat in het teken van het 5-jarig jubileum van het collectief.

Komende expositie

2024
Jubileum expositie

Eerdere exposities

Rietje de Bijl

Schilderijen en boekobjecten

Carla Bogaard

Schilderijen
en mixed media

Sandra van de Griendt

Tekeningen
en fotografie

Elly Strang

Keramiek
en vilt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de kunstenaars

's-Hertogenbosch, 2020